PersonelZabiegi są wykonywane przez 
Apolonie Biernacką
magistra fizjoterapii, absolwentkę Krakowskiego AWF i Tarnowskiego PWSZ

Stale doskonale swoje umiejętności i poszerzam wiedzę, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach podyplomowych, warsztatach i konferencjach naukowych.
Odbyłam certyfikowane szkolenia specjalistycznych technik którymi się posługuję:
- Terapia Punktów Spustowych
- Masaż Sportowy
- Masaż Tensegracyjny
- IASTM Terapia narzędziowa tkanek miękkich
- Kinesiology Taping
- Terapia manualna: techniki HVLA
- Mulligan Concept

Komunikuje się dodatkowo w języku Angielskim oraz Polskim Języku Migowym.