BTC

Inwestujesz w bitcoiny, ale jeszcze nie mogłeś przekonać się jaką mają realną wartość? Teraz możesz płacić bitcoinami za masaż!

Przekonaj się jak twoja wirtualna waluta, zmienia się w rzeczywistą korzyść, mogąc płacić za zabiegi profesjonalnego masażu, które naładują cię energią, przywrócą ci sprawność i zdrowie.

Doceniamy nowoczesne technologie, nawet jeżeli praca za komputerem daje się nam we znaki! Górnicy BTC, też zasługują na przywileje! Teraz akceptujemy Płatności w BTC (Bitcoinach) za masaże. To pionierska i jedyna taka okazja na skalę Polski, a może i świata. Nie można być obojętnym na potencjał sieci. Zadzwoń i umów się na zabieg, zapłać za niego ze swojego portfela BTC w telefonie.

Co to są Bitcoiny? → bitcoin.org bitcoin.pl reportaż TVN CNBC


Od 2013 r. akceptujemy płatności w Bitcoin, jednak ze względu na obecnie dużą marże z tytułu przesyłania BTC należy rozważyć ekonomiczną wartość wyboru tego rozwiązania, do czasu upowszechnienia się systemu LightningNetwork.

Regulamin promocji „Płatność w BTC”

1. Promocja opiera się na transakcji barterowej, w której Klient zobowiązuje się do wyrównania wartości rynkowej usługi, poprzez procedurę określaną dalej, jako: Płatność w BTC – obejmującą czynności prowadzące do przekazania ekwiwalentnej, wyliczonej ilości BTC (wirtualna waluta Bitcoin) na specjalny adres wskazany przez właścicielkę Zakładu Specjalistycznego POLA Apolonię Biernacką, nazywaną dalej Usługodawcą.

2. Promocja obejmuje wyłącznie usługi zabiegów masażu wykonywane w gabinecie Usługodawcy w Tarnowie na osiedlu Zielonym 23/15. Tak samo jak w przypadku usług poza niniejszą promocją, Klienta obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu zabiegu, ustalana telefonicznie lub osobiście z Usługodawcą.

3. W przypadku ustalenia chęci skorzystania z promocji, Usługodawca uznawać będzie, że Klient jest świadomy wartości, sposobu i zasad obrotu BTC, specyfiki korzystania z zabiegów, oraz akceptuje warunki, na jakich przystąpił do transakcji, a tym samym kontynuowana będzie realizacja usługi na rzecz Klienta.

4. Wiążąca dla stron ilość BTC, jaka ma zostać Zapłacona, jako ekwiwalent PLN, obliczona zostaje na podstawie uśrednionego kursu BTC z giełdy* z 24 godzin w momencie zawiązania transakcji, odpowiadająca cenie zabiegu zgodnej z obowiązującym w zakładzie cennikiem usług.

5. Adres do Płatności w BTC zostaje przedstawiony klientowi w postaci specjalnie wygenerowanego kodu QR w gabinecie.

6. Zabieg zostanie wykonany dopiero po Płatności w BTC, a fakt ten zostaje potwierdzony w momencie odnotowania przez program (Bitcoin klient, obsługujący transakcje BTC na wyposażeniu gabinetu) wpływu ustalonej ilości BTC na specjalny adres Usługodawcy.

7. Płatność w BTC nie może zostać dokonana wcześniej niż w momencie przybycia Klienta do gabinetu i ustalenia umową ustną, wykonania zabiegów w trybie tej promocji.

8. W szczególnych przypadkach, gdy Klient nie ma możliwości skorzystania z płatności w telefonie, skorzystanie z promocji możliwe jest za zgodą Usługodawcy w Płatności w BTC wykonanej zdalnie, przedpłatowo. Zgoda w tym przypadku zostaje potwierdzona mailem lub smsem, wysłanym Klientowi przez Usługodawcę, zawierającym kod do Płatności w BTC z ustaloną ilością BTC i adresem Usługodawcy. W takim przypadku w razie niemożności wykonania zabiegu z przyczyn losowych (na przykład: niestawiennictwo Klienta na zabieg w ustalonym czasie), Płatność w BTC po potrąceniu opłaty za płatność, zostanie zwrócona w ciągu 7 dni na konto nadawcy.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zabiegu, jeżeli punkty regulaminu nie zostaną spełnione, z przyczyn technicznych nie będzie można dokonać lub potwierdzić Płatności w BTC, lub gdy wystąpią przeciwwskazania natury zdrowotnej do wykonania zabiegu Klientowi.

10. Usługodawca zastrzega możliwość unieważnienia promocji i tym samym żądania opłaty w PLN w przypadku, gdy Płatność w BTC nie zostanie potwierdzona przynajmniej w 1 bloku przez sieć Bitcoin do czasu zakończenia zabiegu.

11. Na życzenie Klienta, może zostać wystawiony dowód wykonania usługi w postaci okazjonalnego dokumentu pisemnego lub rachunek uproszczony w kwocie odpowiadającej wartości usługi w PLN. Klient nie otrzyma potwierdzenia transakcji w formie faktury VAT, ani paragonu, ponieważ Usługodawca jest zwolniony przedmiotowo z prowadzenia rejestracji obrotu na kasie fiskalnej, oraz nie jest czynnym płatnikiem VAT.

12. W kwestiach niezwiązanych bezpośrednio z formą Płatności w BTC stosuje się przepisy i zasady postępowania uregulowane odrębnymi przepisami prawa Polskiego, kodeksu cywilnego, Prawa Pacjenta, ustaw ministerstwa zdrowia, wewnętrznych procedur gabinetu Usługodawcy oraz powszechnie uznawanych zasad kultury osobistej.

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2013r. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin jest dostępny do wglądu w gabinecie Usługodawcy.

*Aktualnie odniesieniem do wyceny jest agregator danych o kryptowalutach CoinGecko lub giełda Bitfinex (2022r.)