Mechanizm dysfunkcji i regeneracji.

Nasz organizm jako maszyna samoregulująca.

Twój organizm to precyzyjna i niezwykle złożona maszyna. Jej elementy konstrukcyjne jak kości, stawy, mięśnie i więzadła są żywe, dzięki czemu mają możliwość samo-naprawy/regeneracji i również kompensacji, przystosowując się czynnie do nakładanych na nie obciążeń. Jednak z drugiej strony są one w tylko tak dobrej formie, jakiej od nich wymagasz na co dzień oraz przystosowują się do aktywności, które wynikają ze współczesnego stylu pracy i odpoczynku. Wyrabiamy w ten sposób złe nawyki postawy i ruchu, które próbują dostosować się do aktywności, które nie są zdrowe ani naturalnie przewidziane w projekcie naszego ciała. Oznacza to w praktyce, że nasze mięśnie są permanentnie napięte, ponieważ wiele godzin są pod stymulującym działaniem stresu, którego nie mogą rozładować ruchem. Muszą za to stabilnie utrzymywać niewygodną pozycję, lub wykonywać powtarzalne, precyzyjne i ograniczone ruchy.

Nie jesteśmy w dobrej formie, czyli przygotowani do przenoszenia większych obciążeń w sposób spontaniczny. Dlatego remont domu, wyjazd w góry lub podniesienie dziecka, kończy się bólem na który zapracowaliśmy wcześniej, a przeciążenie jest tylko kroplą, która dopełnia dzieła zniszczenia. Bo gdy mięśnie nie pracują ekonomicznie, nie amortyzują też przeciążeń związanych z ruchem i przenoszą się one w większym stopniu przez więzadła i stawy, które nie mają takiego potencjału regeneracji jak mięśnie.

Ból często związany jest z charakterystycznymi punktami ciała. Ta właściwość, czasem opisywana, jako niemal magiczna, opiera się na konstrukcji i funkcjonalności naszego ciała. Miejsca najbardziej narażone na przeciążenia oraz najszybciej reagujące na najmniejsze pobudzenia, częściej ulegają przemęczeniu i popadają w swoisty „kryzys ekonomiczny”. Prenamentne napięcie pewnych części mięśnia, powoduje że jego włókna nie są odpowiednio odżywione i nie spełniają swojej funkcji. Napięte i skrócone włókna mięśnia i tkanki łącznej, zachowują się podobnie jak supeł lub nitka zaciągnięta w tkaninie ubrania. Taki drobny z pozoru defekt, okazuje krępować swobodę i ruch, sprawia dyskomfort. Tak samo ograniczenia i obciążenia przenoszą się poprzez struktury systemu nośnego powięzi i mięśni, sprawiając, że problem staje się lokalny, lub przenosi na inną okolicę pozornie niezwiązaną z pierwotną przyczyną problemu. Dlatego, ból skroni może wynikać z napięcia mięśni karku, wywołanego długotrwałą pracą przy komputerze. Ból, choć dotkliwy, często jest tylko sygnałem ostrzegawczym a nie przyczyną choroby. Dlatego poprawa nie zawsze wiąże się z natychmiastowym ustaniem objawów bólowych, choć są one brane pod uwagę jako jeden z głównych celów.

Chociaż czasem podobnie jak my, nasz organizm podejmuje przesadne działania, nie biorąc pod uwagę ich długoterminowych skutków, to w doskonałej większości takich sytuacji wie jak własnym sumptem wrócić do sprawności, zdrowia i równowagi. Fizjoterapia, odwołuje się do bodźców które stwarzają warunki sprzyjające naturalnej regeneracji, stymulujące określone reakcje organizmu, lub hamujące nieprawidłowe wzorce kompensacyjne. Sięgając po techniki mechanicznej lub fizykochemicznej manipulacji ograniczamy możliwe skutki uboczne jakie wiążą się z farmakologią. Czasami zdarza się że pewne działania są odsunięte w czasie z tego powodu, że twój organizm musi stopniowo przystosować się do wywieranych na nim przez terapie nowych wymagań.

Stan zapalny jest koniecznym i nieodłącznym elementem odbudowy tkanek. Ważne jest jednak aby był znormalizowany do odpowiedniego poziomu, bo zbyt zaostrzony powoduje, że krążenie nie jest w stanie nadążyć z odprowadzaniem metabolitów i dochodzi do obrzęków, które hamują procesy regeneracyjne. Dlatego w terapii stosuje się środki łagodzące stan zapalny.

Zabiegi z zakresu fizykoterapii jak laser, elektroterapia, zabiegi cieplne lub schładzanie skupiają się na poprawie warunków do regeneracji i pełnią rolę pomocniczą i uzupełniającą wobec zasadniczej terapii opartej na ćwiczeniach, manipulacjach manualnych i masażu. Te działania mechaniczne służą odtworzeniu i utrwaleniu wzorców funkcjonalnych tkanek, pobudzeniu układu nerwowego, regulacji napięcia struktur podporowych i mięśni, poprawy przepływu płynów ustrojowych, utorowaniu pożądanych mechanizmów odruchowych. Profilaktyka związana z ruchem jest konieczna do uzyskania trwałych i poprawnych rezultatów.

Mgr.Pola Biernacka