Rehabilitacja

Oferta kinezyterapii w postaci ćwiczeń indywidualnych obejmuje zabiegi usprawniające skierowane dla osób po urazach i zabiegach, osób z zaburzeniami neurologicznymi, chorych obłożnie i osób starszych.

Są to m.in.: ćwiczenia indywidualne prowadzone przez terapeutę, reedukacje czynności lokomocyjnych, instruktaż pacjenta oraz osób towarzyszących -ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu.

W przypadku wizyt domowych, wcześniej przeprowadzany jest wstępny wywiad w gabinecie z opiekunem lub wizyta wstępna w celu ustalenia planu terapii.

Osoby chcące poprawić swoją sprawność fizyczną w celu zapobiegania nawrotom bólów kręgosłupa, mogą skorzystać z nieodpłatnych porad oraz instruktarzy ćwiczeń, w trakcie których można skorzystać z materiałów przedstawiających gotowe zestawy ćwiczeń i pomoce.