Słownik

Wyjaśnienie niektórych pojęć pojawiających się na stronie i w wynikach obrazowych (RTG, MRI) lub dokumentacji medycznej.

zespół Raynaud'a 

zaburzenia naczynioruchowe (kontrola przepływy krwii) na tle neurologicznym (zaburzenie układu współczulnego). Objawia się w chwilach zwiększonego pobudzenia nerwowego (zdenerwowanie, przestrach, nagła zmiana warunków środowiska, np spadek temperatury) niedokrwieniem: "marznięciem" i cierpnięciem rąk lub stóp 

zespół Sudeck'a  

Pourazowe powikłanie w postaci uszkodzenia nerwów prowadzące do dystrofii kończyny (zaburzenie krążenia, czucia, pracy mięśni). Ryzyko pojawienia się może wiązać ze złą stabilizacją złamań (np. ucisk opartunku gipsowego). 

zespół Bürgera 

Zaburzenie krążenia spowodowane spadkiem drożności małych tętnic i żył, wywołane zarostowym zapaleniem lub miażdżycą. 

prawo Arndta Schulza 

Bodźce słabe działają podtrzymując procesy biologiczne, średnie usprawniając, silne działają niekorzystnie i hamują lub wywołują reakcje paradoksalne. Medycyna fizykalna stosuje bodźce o średniej sile. Ma to zastosowanie m.in. w dawkowaniu laseroterapii.

Dyskopatia 

schorzenie lub zwyrodnienie krążka międzykręgowego znajdującego się w przestrzeni między trzonami sąsiadujacych krędów kręgosłupa 

Dyskoza  

dyskopatia krążka międzykręgowego, gdzie zmniejsza się jego objętość i elastyczność a jądro zaczyna się wysuwać, może powstać wypuklina- wybrzuszenie pierścienia, a jeżeli się przerwie- przepuklina- prolaps) Prowadzi do zaburzeń czucia i parestezji, niedowładów i porażeń, bólów promieniujących.  

Stenoza  

zwężenie – w przypadku kanału kręgowego doprowadza do ucisku rdzenia kręgowego i nerwów, powodując ból i zaburzenia neurologiczne.

Kregoszczelina 

jedno lub obustronne przerwanie ciągłości łuku kręgowego, nie dochodzi do przerwania trzonu 

Kręgozmyk  

obustronne przerwanie ciągłości łuku z przemieszczeniem trzonu 

Spondyloptozis  

całkowite zsunięcie trzonów kręgów w obustronnym przerwaniu ciągłości łuku z przemieszczeniem (100%) 

Discektomia  

chirurgiczne usunięcie uszkodzonego krążka międzykręgowego 

Chemonukleoliza  

dyscektomia poprzez wstrzyknięcie enzymu hymopapainy trawiącego jądro miażdżyste 

Laminektomia 

chirurgiczne usunięcie wyrostków kolczystych i łuków kręgów wraz z więzadłami 

Spondylodeza  

operacyjne usztywnienie odcinka kręgosłupa, ograniczające ruchomość między sąsiadującymi kręgami.

ból reflektoryczno-mięśniowy  

wynika z podrażnienia korzeni nerwowych np. przez proces zapalny albo guz 

ból oponowy  

wynika z podrażnienia opon nerwowych rdzenia kręgowego np. w chorobie zwyrodnieniowej lub w osteoporozie 

ból wegetatywny  

podrażnienie włókien sympatycznych, wywołuje pieczenie lub uczucie zimna w tym miejscu 

dysmalgia 

Ból statyczno-mięśniowy wywołany utrzymywaniem jednej pozycji rozciągającej mięśnie i więzadła kręgosłupa 

topalgia  

ból miejscowy (receptorowy) powstający w wyniku podrażnienia obszarów nocyreceptywnych (receptory bólowe) 

duralgia  

Ból oponowy, rzekomokorzeniowy, rozlany na sąsiadujące obszary tkanek, rozlany ku bocznym częściom ciała lub przeniesiony na obręcz kończyny 

rwa, neuralgia radicularis  

Ból przewodowy zwany nerwobólem korzeniowym powstający w wyniku ucisku na włókna czuciowe przebiegające w korzeniach. Ból promieniuje określonym torem do wzdłuż kończyny do pola odpowiedniego dermatomu. Często powiązany jest z drętwieniem obejmującym w/w dermatom zgodnie z organizacją neuromeryczną. Określenie to determinuje tylko charakterystyczny zespół objawów, a nie określa co jest przyczyną podrażnienia nerwu (czy to dyskopatia, stenoza kanału bocznego, czy ucisk na poziomie struktur w przebiegu dalszym nerwu), stan zapalny nerwu również daje objawy nerwobólu korzeniowego.

ischialgia  - rwa nerwu kulszowego 

lumbalgia - rwa nerwu lędźwiowego  

myalgia  

Ból mięśniowy powstaje w wyniku ucisku na włókna ruchowe przebiegające w przez korzenie nerwowe do odpowiednich mięśni. Ból dotyczy mięśni skurczonych i przemęczonych na skutek drażniących impulsów nerwowych. Ból jest spowodowany przez pozakręgosłupowy obszar nocyreceptywny 

telalgia  

Ból rzutowany odczuwany jest w miejscach odległych od samego ogniska choroby. Problem polega na tym, że obszary, w których pacjent odczuwa ból wcale nie są narażone na uszkodzenie. Ból powstaje w komórkach nerwowych rogów tylnych rdzenia, gdzie dokonuje się konwergencja impulsów, informacja ośrodkowa jest w pewnym sensie zafałszowana. Informacja nocyreceptywna pochodzi z okolicy samego rdzenia, nie jest związana z podrażnieniem nerwów obwodowych 

cramp 

bolesne skórcze mięśni, np łydek 

chromanie neurogenne  

ból kończyn dolnych wywołany niedokrwieniem struktur nerwowych je unerwiających np. w przebiegu stenozy, występują bolesne kurcze łydek, ból promieniuje do pośladka i tylnej części uda.

dystopia 

patologiczne przemieszczenie, w przypadku kręgów zaburza ruchomość i funkcjonalność odcinka kręgosłupa  

RZS - Reumatoidalne Zapalenie Stawów 

ZZSK - Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa 

SM - sclerosis multiplex - stwardnienie rozsiane 

Spina Bifida 

Brak zespolenia łuku kręgu, wywołany wadą rozwojową w okresie prenatalnym. Podobnie do kręgozmyku, może ograniczać stabilność kręgosłupa i wpływać na ryzyko powstania zaburzeń pracy układu ruchu i przyśpieszenie powstawania zmian degeneracyjnych. 

Sacrum acutum 

Poziome ułożenie kości krzyżowej - rodzaj wady postawy, mogącej pogłębiać się w dorosłym wieku, polegającej na takim ułożeniu kości krzyżowej względem odcinka lędźwiowego kręgosłupa, że tworzą względem siebie stosunkowo ostry kąt, powodujący groźne obciążenie ostatniego krążka międzykręgowego, kształtując go w klin i zmniejszając przestrzeń między wyrostkami kręgów. Zaburzenie jest związane z rotacją miednicy w przodopochyleniu i zaburzonym napięciem mięśni w formie "skrzyżowania dolnego", często połączone ze spłyceniem lordozy lędźwiowej.  Często o jego wystąpieniu decyduje wrodzony kąt nachylenia kości krzyżowej względem kręgu L5 i u kobiet może to wpływać na ryzyko, że w ciąży pojawią się problemy bólowe kręgosłupa, wywołane przesunięciem środka ciężkości i zmianą statyki ciała.