RODO

Poniżej kilka informacji, które zobowiązana jestem przekazać klientom na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.

Komunikat w związku wejściem w życie z dnie 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych powszechnie określane jako RODO)

  • Administratorem danych osobowych jest Apolonia Biernacka POLA Zakład Specjalistyczny z siedzibą w Tarnowie 33-100, na osiedlu Zielonym 23/15, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 8732956618 (dalej "Gabinet").
  • Apolonia Biernacka jest właścicielem Gabinetu, wykonującą usługi oraz dokumentację, i jedyną osobą mającą dostęp do danych klientów, nie są one powierzane innym podmiotom, przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani wykorzystywane w celach marketingowych i są one chronione przed dostępem osób niepowołanych.
  • Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres e-mail: pola.biernacka@gmail.com
  • Podane przez klientów dane osobowe (imię nazwisko i telefon kontaktowy, PESEL, adres), przetwarzane będą w celu wykonania usług Gabinetu. W tym kontaktowania się telefonicznie w celu ustalenia terminów realizacji wizyt i ich ewidencji oraz ochrony praw firmy. Jest to działanie niezbędne w procesie świadczenia umowy z klientem (również ustnej) oraz wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej.
  • Dane klientów są przechowywane aż do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów dokumentacji medycznej, podatkowych lub czasu trwania współpracy.
  • Klient ma prawo dostępu do danych, może je sprostować, może też zażądać ich usunięcia w uzasadnionych sytuacjach, jeżeli nie wykracza to poza obowiązki i prawa wynikające z punktu wyżej wymienionego.
  • Nie przetwarza się, ani nie pobiera więcej danych niż jest to konieczne do wykonywania usług. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Jeżeli klient zażyczy sobie wystawienia faktury, dane udostępnione do jej uzupełnienia, będą przechowywane aby wypełnić obowiązki przepisów podatkowych, przez 5 lat.
  • Klient zostanie poinformowany o wskazaniach, przeciwwskazaniach do zabiegów i reakcji po-zabiegowych oraz pytany o stan zdrowia i nawyki, dotyczące kwestii związanych z terapią. Przyjmuję że klient rozumie, że te informacje mogą mieć znaczenie dla bezpiecznego wykonania usług, więc podaje je zgodnie z prawdą i nie zataja istotnych faktów. Wszelkie dokumenty medyczne zostają udostępnione do wglądu i informacji wykonującego zabiegi terapeuty i jak inne dane nie są powierzane ani przetwarzane w innych celach niż wykonanie usługi.
  • Podanie danych przez klienta jest dobrowolne. W przypadku odmowy klienta do identyfikacji lub odmowy podania informacji mogących stanowić o przeciwwskazaniu do wykonania usługi, terapeuta może odmówić jej wykonania, ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego i osobistego, oraz uniemożliwienia ochrony praw w przypadku zgłoszenia roszczeń którejkolwiek ze stron.
  • W przypadku pytań i wątpliwości możesz skontaktować się z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO).