Prądy

Prądy

Pod tym potocznym mianem zabiegi Elektroterapii

Istnieją przeciwwskazania do zastosowania zabiegów elektroterapii, które muszą zostać wykluczone przed ich wykonaniem. Może być konieczny kontakt z lekarzem prowadzącym w celu konsultacji.

Do zabiegów elektroterapii nie są konieczne bandaże ani gazy metrowe (materiały własne w posiadaniu zakładu).

Jonoforeza wymaga użycia leku, który zostanie skonsultowany przed zabiegiem.

Nazwa zabiegu:

Elektroterapia - Elektrostymulacja, Trabert, TENS, Jonoforeza, Kotz, Diadynamik (DD), Interdyn (ID, prądy interferencyjne)

Opis różnic w działaniu na dole strony

Działanie:

W zależności od techniki i rodzaju prądów można uzyskać różne efekty: łagodzenie bólu, poprawiające krążenie lokalne, stymulujące mięśnie lub nerwy, relaksację mięśni, przywrócenie ich fizjologicznej równowagi, normalizacje układu wegetatywnego, aktywizacje procesów biologicznych stymulującą regeneracje lub podanie leku i ruch jonów w tkankach.

Wskazania:

Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne, zespoły bólowe kręgosłupa i stawów obwodowych, dyskopatie, zaburzenia napięcia mięśniowego neurologiczne i czynnościowe (zaniki, porażenia mięśni, stany po unieruchomieniu). Zapalenia, obrzęki.

Przeciwwskazania:

Obecność metalu na drodze przepływu prądu (wszczepy i implanty), rozrusznik serca (w okolicy przebiegu obwodu elektrycznego). Przerwanie ciągłości i zmiany na powierzchni skóry w okolicy zabiegowej (rany otwarte, otarcia, wysypka, ubytki naskórka). Stany gorączkowe oraz stany zapalne skóry i tkanek miękkich. Zaburzenia czucia (całkowite zniszczenie rogów przednich rdzenia kręgowego, neuropatia cukrzycowa, nadwrażliwość).

Czas trwania: ~15min