Rezerwacja

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu zabiegu.

Dostępne są terminy od poniedziałku do soboty w godzinach 900 do 2000

Zarejestrować można się telefonicznie pod numerem 500-89-10-89,

Godziny otwarcia gabinetu są uzależnione od wizyt domowych, kontraktowej pracy zdalnej i ustalonych wcześniej zabiegów. Osobista rezerwacja w gabinecie, w godzinach porannych będzie niemożliwa - Dlatego proszę kontaktować się telefonicznie, pod numerem: 500-89-10-89. Przepraszam za utrudnienia.

W przypadku wizyt domowych, może zostać wcześniej przeprowadzana konsultacja w gabinecie z opiekunem lub wizyta w celu ustalenia planu terapii. Wizyty domowe są zasadniczo przeznaczone dla osób których stan zdrowia nie pozwala lub utrudnia dostanie się do gabinetu. Pomimo starań wizyty w tej formie nie pozwalają na zapewnienie pełnego wyposażenia i komfortu pracy jak w gabinecie.

Rezygnację proszę zgłaszać co najmniej 4 godziny przed planowanym terminem, ze względu na wyrozumiałość wobec organizacji pracy i innych pacjentów, którzy mogą czekać na taki termin. W przypadkach losowej nieobecności na opłaconym zabiegu jest możliwość wykorzystania go w innym terminie. Osoby spóźniające się lub unikające ustalonych terminów bez uprzedzenia, nie będą miały możliwości wykonania usług poza kolejnością ani bez rezerwacji (w tym również osoby chcące wykorzystać kupony i zniżki).

Dodatkowe obostrzenia sanitarne

Bezwzględnie zrezygnuj z wizyty gdy masz objawy jak: podwyższona temperatura, kaszel, katar, wysypka, biegunka. Którykolwiek z nich występujący u pacjenta (lub osoby lub chorej z którą mieszka lub się opiekuje), w czasie do tygodnia przed zabiegiem- stanowią ryzyko infekcji.

Nie zostaną podjęte żadne konsekwencje wobec rezygnujących i przekładających wizyty z powodów zdrowotnych - Szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz wzajemny szacunek dla zdrowia innych, powinien być naszą nową społeczną rutyną.

Każdy pacjent przed zabiegiem obligatoryjne ma mierzoną temperaturę (bezdotykowo) oraz jednorazowo podpisuje oświadczenie że nie ukrywa świadomie zaistnienia wyżej opisanych okoliczności, co jest częścią pełnej informacji jakiej pacjent udziela wraz z odpowiedziami na pytania o istotne dla terapii aspekty swojego stanu zdrowia.

W przypadku wykrycia w trakcie wywiadu z pacjentem lub wizyty, okoliczności mogących stanowić ryzyko zdrowotne dla pacjenta lub personelu i innych pacjentów, zabieg może zostać przerwany lub odwołany.

W stanie grypy lub kataru i podobnych pospolitych infekcji, zabiegi masażu są przeciwwskazane. Nawet pomimo zastosowania leków łagodzących doraźnie objawy kaszlu, gorączki lub kataru. Uczucie sztywności i bóle mięśniowe mogące im towarzyszyć, zamiast po masażu ustąpić, mogą nasilić się - z powodu osłabienia organizmu walką z infekcją. Trwające serie zabiegowe należy w takiej sytuacji przerwać i ewentualnie kontynuować po wyleczeniu infekcji.

Decyzja o zgłoszeniu na zabiegi (jak każdej innej aktywności w czasie pandemii) powinna być każdorazowo poprzedzona analizą: czy ryzyko przenoszenia infekcji nie jest większe od realnej potrzeby zastosowania usługi/wizyty. Pamiętaj że lekceważenie ryzyka i zachowania nieodpowiedzialne zdrowotnie to nie tylko prywatna sprawa. Mogą one doprowadzić do zachowania personelu, kolejnych pacjentów odwiedzających gabinet oraz twoich bliskich i osób z którymi się stykasz. Odpowiedzialna decyzja to świadomość że ponosząc ryzyko jesteś w stanie również ponieść konsekwencje swojego zachowania.

Jak przygotować się do zabiegów

· Odzież powinna być swobodna i pozwolić na odsłonięcie okolicy zabiegowej oraz chronić przed wychłodzeniem po zabiegu.

· Nie należy zgłaszać się na zabieg zaraz po zjedzeniu pełnego posiłku jak również w stanie głodu. Najlepiej jeszcze przed zabiegiem skorzystać z toalety. Jest ona również na wyposażeniu gabinetu.

· Nie należy używać kremów i maści przed zabiegiem w okolicy zabiegowej. Skóra musi być "czysta chemicznie" czyli wolna od wszelkich substancji obcych. Panie proszone są o nie nakładanie makijażu na czas zabiegu (może się on rozmazać). Należy również poinformować terapeutę o alergii i nadwrażliwości skóry. Można skonsultować z terapeutą użycie preferowanego balsamu lub kremu, w przypadku chęci wprowadzenia go jako składniku terapii. Gabinet dysponuje własną gamą kosmetyków i leków, również hipoalergicznych i dla skóry atopowej- stosowanych w ramach potrzeb bez dodatkowych opłat.

· Unikaj wysiłku przed i po zabiegu – szczególnie masażu i terapii bólu pleców: Nie należy zbytnio męczyć, śpieszyć się w drodze na zabieg, lub do następujących go obowiązków. Zaplanuj zabieg tak by mieć chwilę wytchnienia przed przystąpieniem do zabiegów, a po nich mieć dużo czasu na wypoczynek. Trzeba unikać jednak planowania masaży tuż przed snem (możliwe trudności w zaśnięciu). Należy bezwzględnie unikać po zabiegu leczniczym intensywnych lub długotrwałych wysiłków (również zakupów lub podróży), a przez kilka dni obciążeń w postaci dźwigania, schylania, intensywnych ćwiczeń i sportu (mięśnie mogą reagować "z opóźnieniem").

· W przypadku zabiegów w warunkach domowych i poza gabinetem- terapeuta dysponuje urządzeniem terapeutycznym, lub odpowiednim przenośnym stołem i akcesoriami do masażu, które przywozi własnym transportem. Prosimy jednak o ustalenie wcześniej planu dojazdu.

Zakres i przebieg usługi

Pierwsza wizyta

  • Badanie i wywiad:

   • Przeprowadzenie wywiadu i konsultacji przedłożonych badań lekarskich w posiadaniu pacjenta (lub innych dodatkowych dokumentów medycznych, diagnoz i skierowań). W uzasadnionych przypadkach może być konieczne wykonanie badań lub dodatkowa konsultacja ze specjalistą innej dziedziny.

   • Pacjent zgodnie z przepisami o dokumentacji medycznej musi udostępnić między innymi PESEL, Imię i Nazwisko oraz adres (patrz RODO).

   • Ocena przez pacjenta wpływu objawów na funkcjonowanie codzienne i próba ustalenia możliwych przyczyn i okoliczności pojawienia się zaburzeń.

   • Wykonanie testów funkcjonalnych układu ruchu i palpacyjne badanie struktur obszarów mogących odpowiadać za zaburzenia lub mieć wpływ na zgłaszane objawy (ten etap przypomina masaż i często bezpośrednio go poprzedza). Dokonana ocena natężenia bólu, funkcjonalności, konsystencji, reakcji na dotyk i ucisk tkanek struktur- uzupełnia badanie.

   • Określenie celu i wstępnego planu postępowania i wykonania zabiegów. Wyjaśnienie specyfiki zabiegów pacjentowi. Odpowiedzi na pytania.

  • Wykonanie pierwszego zabiegu - którego kontrola efektu później wchodzi w ścisły skład badania i wywiadu, jako objawy i reakcje na dany rodzaj terapii.

Poza zabiegami fizykoterapii, które mogą być opłacone z góry, opłata za zabiegi pobierana jest każdorazowo po zabiegu, jego cena jest ustalana przed terapią, w zależności od zastosowanych zabiegów. Płatności bezgotówkowe możliwe są w systemie Revolut lub Bitcoin po wcześniejszym ustaleniu. Jeżeli pacjent zgłosi przy płatności życzenie otrzymania faktury, zostanie wystawiona (zgłoszenie najpóźniej przed końcem miesiąca w którym wykonano zabieg i płatność). Paragony nie są wystawiane ponieważ gabinet nie ma obecnie obowiązku posiadania kasy fiskalnej (zwolniony). Zaświadczenia o wizycie pojedyńczej lub zbiorcze są wystawiane na życzenie pacjenta niezależnie od terminu jego wykonania. Dla zabiegów masażu ustalone są stawki preferencyjne dla pierwszej wizyty, które mogą się zmienić w kolejnych wizytach w przypadku zmiany techniki lub konieczności wydłużenia czasu do wykonania zabiegu.

Kolejna wizyta

  • Kontynuowanie cyklu zaplanowanych zabiegów terapeutycznych wg. uzgodnionego planu leczenia, względnie kontrola / modyfikacja zastosowanej terapii w zależności od efektów.

Terapeuta zastrzega że pomimo postępowania zgodnie z procedurami i sztuką terapeutyczną, nigdy nie można z pewnością przewidzieć reakcji danej osoby na zastosowaną terapię i zagwarantować jej efektów, ponieważ każdy pacjent posiada indywidualną swoistą odpowiedź na bodźce stymulujące układ nerwowy. Zazwyczaj po pierwszym zabiegu może wystąpić efekt krótkotrwałego nasilenia się objawów, związany z podobnym mechanizmem jak kryzys po-wysiłkowy po pierwszym dniu od rozpoczęcia ćwiczeń fizycznych. Dlatego też terapeuta dysponuje różnymi środkami i technikami zmniejszającymi dolegliwości oraz redukującymi czynniki mogące zaburzać proces leczenia. Należy konsultować się i zgłaszać wszelkie uwagi oraz objawy niepokojące w trakcie i po wykonaniu zabiegu -Również telefonicznie w późnych godzinach - ponieważ nie chcemy aby Państwa wypoczynek, spokój i samopoczucie było zbagatelizowane! Podając terapeucie szczegółowe informacje mogące mieć znaczenie w postępowaniu, takie jak okoliczności objawów, choroby współistniejące i przebyte - zwiększamy szansę na trafną diagnozę, lepsze dostosowanie terapii i w efekcie osiągnięcie pożądanych efektów.